Významné životní jubileum naší členky

Významné životní jubileum naší členky

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea naše členka, Věra Cihlářová.Děkujeme jí za podporu naší činnosti a též za práci kterou neúnavně vykonává jak pro sbor,obec i svoje okolí.Do dalších let přejeme mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu radostí . 

                                                                     Členové sboru.