Výročí

Výročí

V květnu oslavili významné životní jubileum naši členové Jiří Zejda 60 a Václav Švanda 50 .Přejeme pevné zdraví.