Výročí našeho člena

Výročí našeho člena

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea náš člen, pan Josef Sekot - Pepína. Je to dlouholetý strojník a vždy když je třeba, rád ochotně pomůže.K jeho šedesátinám přejeme pevné zdraví, mnoho elánu do dalšího života a spoustu radosti z vnoučat.

  Členové sboru.