Vyjádření k akci Hněvkovice 2012

Vyjádření k akci Hněvkovice 2012

Hasičské závody Hněvkovice 9. 6. 2012

 

 

SDH Bojiště se zúčastnilo hasičských závodů, které uspořádalo SDH Hněvkovice při příležitosti oslav 750 let obce.

Tentokrát se nesoutěžilo podle pravidel požárního sportu, ovšem hned na nástupu bylo všem účastníkům vysvětleno, jak bude soutěž probíhat. Pořadatelé si pro nás připravili neobvyklou trať. Úkolem soutěžících družstev bylo rozvinout útok se čtyřmi hadicemi „B“ a dvěmi hadicemi „C“, přitom překonat výstup do stráně, proudaři pak museli projít oknem a zasáhnout terč. Následně rozvinuté hadice smotat a včetně savic dopravit zpět na určené místo v blízkosti plata se stříkačkou. Ukončení útoku signalizovalo seřazení družstva vedle základny.

Z organizačních důvodů jako první nastoupilo k plnění úkolu družstvo Hněvkovic. Při jejich pokusu však nedošlo k protažení hadic přes okno, jak bylo určeno na nástupu. Logicky měla být udělena buď penalizace, nebo diskvalifikace. Nakonec byla pravidla upravena a ostatní družstva pak nemuseli proud vést přes okno, pouze proudaři tímto oknem probíhali.

Během soutěže pak docházelo k nedorozuměním co se týče vzhledu smotaných hadic. Družstvo Bojiště ve složení Miroslav Kluch – velitel družstva, Petr Vavřička, Jan Cihlář ml., Josef Peca, Jakub Nečil, Daniel Havránek, Lukáš Cihlář, Petr Cihlář jako řidič vozidla Robur, nastoupilo jako páté v pořadí. Bohužel došlo k nemilé věci. Když jsme dokončovali útok a řadili jsme se na určené místo, rozhodčí špatně spočítali počet členů družstva a zastavili čas, zatímco Jan Cihlář ještě dobíhal s poslední hadicí. To zvedlo vlnu debat a drobných šarvátek. Rozhodčí navrhli penalizaci 25 sekund, na což SDH Bojiště prostřednictvím velitele družstva nepřistoupilo. Nakonec jsme se dohodli na opakování pokusu, který jsme dokončili s časem 2 minuty 43 vteřin a obsadili tak 3. místo v celkovém pořadí.

Nutno podotknout, že při opakovaném pokusu docházelo ze strany přihlížejících diváků-hasičů podél trati a v cílovém prostoru k narušování koncentrace soutěžících a to není zrovna projev fair-play!

I přes to všechno jsme v Hněvkovicích strávili příjemný den, neboť počasí se nakonec umoudřilo a dopolední zataženo vystřídalo odpolední jasno.

 

 

Za SDH Bojiště Jan Cihlář ml.

Fotky v sekci FOTO