UPOZORNĚNÍ spoluobčanům

 Od 1.1.2011 platí nový zákon   O požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

odkaz na zákon:https://hasici.ledecns.cz/doc/zpravy/1234-nv91-2010[1].pdf


Důvodem vzniku nového předpisu byla zastaralost předchozího a škody na majetku a životech, vzniklé na základě závad spalinových cest.

Kontroly se budou ročně provádět:

Spotřebič do 50kW včetně:

- čištění 3x (u pevných paliv při sezónním provozu 2x, u plynných 1x), lze i svépomocí,
- kontrola 1x,
- výběr nečistot 1x.

Spotřebič nad 50kW:

- čištění a kontrola 2x (kapalné a plynné 1x)
- výběr nečistot 2x (kapalné a plynné 1x)
- čištění spotřebiče 2x (u kapalných a plynných dle návodu výrobce).