Úmrtí našeho člena

Úmrtí našeho člena

Dne 15.4.2017 nás navždy opustil pan Josef Hoskovec. 

Byl jedním ze zakládajících členů sboru. Celý život pracoval na budování sboru. Svědomitě si plnil funkci strojníka a též pracoval ve vedení sboru. Děkujeme tímto za vše co pro sbor vykonal.

                             Čest jeho památce .