Tradiční pouť

Dne 29.4. se koná tradiční pouť u kostela pod starodávnou lípou.Zveme všechny na setkání s přáteli a známími .Zajištěna je živá hudba tradiční klobásy a pivo Bernard.