Tradiční hudební festival

Tradiční hudební festival

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce dobré zábavy na tradiční hudební setkání.Bohaté občerstvení zajištěno. Členové a příznivci SDH