Taktické cvičení Blažejovice

Taktické cvičení Blažejovice

Dne 15.10.2011 jsem se zúčastnili hasičského cvičení. Složení jednotky bylo následující: velitel Jan Cihlář st., navigátor Petr Cihlář, osádka vozidla CAS 25: Michal Holý, Lukáš Pecha, Jan Cihlář ml., Lukáš Cihlář, Jakub Nečil a Tomáš Peca. Na toto cvičení nás pozvali dobrovolní hasiči z Blažejovic, které si mnozí můžou pamatovat z hasičské soutěže v Bojišti, kde se představili jako hosté.

Cvičení, kterého se zúčastnilo celkem 9 družstev to bylo rozsáhlé a mělo za úkol prověřit znalosti zdravovědní, velitelské, týmovou spolupráci při plnění různých úkolů, ale především bylo zaměřené na velmi praktické dovednosti které by měl každý dobrovolný hasič znát a ovládat.

Nástup a začátek soutěže se konal v obci Dunice, kde jednotky dostaly základní informace o cvičení, mapku s trasou, formulář kde rozhodčí na jednotlivých stanovištích zaznamenávali počínání jednotky a hodnocení úkolu.Nesmím zapomenout na nezbytné občerstvení v podobě párků, buchet, kávy a čaje.

Jednotlivá družstva startovali ve dvacetiminutových intervalech. První úkol se odehrával v Dunicích v prostoru seníku zemědělského družstva a týkal se zdravovědy. Figuranti simulovali různé druhy poranění a hasiči museli provádět jejich ošetření a záchranu, včetně masáže srdce.

Druhé stanoviště se nacházelo v obci Tomice, kde hasiči „bojovali se záplavami“. Plnili se pytle pískem a následně se budovala hráz proti vodě.

Třetí stanoviště bylo u obce Střítež. Po příjezdu na místo jednotka nastoupila k plnění úkolů. Jedním z nich bylo záchrana tonoucího v prostoru rybníka. Petr Cihlář a Jakub Nečil tedy nasedli do loďky a jali se zachraňovat. Zbytek jednotky dostal pokyn k naplnění plechového barelu vodou pomocí injektoru.

Na stanovišti číslo 4. probíhal klasický požární útok jak ho známe z hasičských soutěží. Kupodivu však nerozhodovala rychlost útoku, nýbrž to, jak spolu jednotka komunikuje – signál proudařů směrem ke strojníkovi, chůze podél hadic.

V pořadí pátý úkol se odehrál na okraji vísky Dolní Rápotice, kde byl prováděn požární útok jedním proudem z hydrantu.

Poté jsme se přesunuli do katastru obce Snět, kde jsme prováděli hledání pohřešované osoby v prostoru rybníka a lesa. Osobu jsme úspěšně našli a dopravili do bezpečí.

Posledním stanovištěm se stala obec Blažejovice. Zde byla prováděna dálková doprava vody z rybníka k zemědělskému stavení – kravínu. Tento úkol prováděly vždy tři hasičské jednotky. Protože jsme jako jediná jednotka absolvovali cvičení s cisternovým autem, dohodli se pořadatelé s naším velitelem, že místo požární stříkačky bude použito naše vozidlo CAS 25. Tím celé cvičení končilo a my jsme si mohli dát zasloužený guláš.

 

Jak jsem již zmiňoval, v žádném případě nerozhodoval čas, nikdo ho neměřil a když tak pouze orientačně. Jednotlivé úkoly byly pěkně připravené a opravdu prověřily dovednosti hasičů a jejich znalosti techniky a zásahů. V našem případě se ve cvičení skrýval ještě jeden úkol, a to navigace a orientace v nepříliš podrobné mapě, protože na rozdíl od ostatním sborů jsme neznali oblast tak dobře.

Osobně bych poznamenal, že cvičení se náš sbor zúčastnili především mladí hasiči, kteří tak dostali jedinečnou možnost naučit se spoustu nových a užitečných věcí. Dnes již víme na které straně se chodí podél hadic, jak funguje injektor, který nejspíš všichni viděli ale málokdo ví, k čemu slouží a jak funguje, víme jak správně signalizovat při dopravě vody a dostalo se nám i něco disciplíny při provádění nástupu pře plněním úkolů. Pokud si dovolím mluvit za celou jednotku, tak musím říci, že cvičení se nám velice líbilo. Rozhodně by bylo přínosné zúčastňovat se více takových to akcí, protože rozvíjejí všeobecné dovednosti hasiče na rozdíl od okrskových soutěží. Tady si každý vyzkouší něco nového, jiného a získává tak větší přehled a může snáze zastoupit kolegu v případě potřeby.

Rozhodčí cvičení shledali dobrým a přidali i několik připomínek hlavně směrem k velení družstvu, signalizaci a disciplíně. Nikomu se nic nestalo, technika vydržela a protože počasí vyšlo na jedničku, byla to nakonec velice vydařená sobota.

 

 

Jan Cihlář ml.