Soutěž v Havlíčkově Brodě

Den Hasičů Havlíčkův Brod

 

Jednotka SDH Bojiště ve složení Jan Cihlář ml, Petr Cihlář, Lukáš Cihlář, Jakub Nečil, Tomáš Peca a Roman Krátký se zúčastnila dne 13.9.2014 Dne Hasičů v Havlíčkově Brodě. Tato soutěžní přehlídka se zde konala již po devatenácté.

Přestože počasí nebylo zrovna nejlepší, do soutěže výjezdových jednotek se přihlásilo celkem 23 družstev z celého havlíčkobrodského okresu. K samotnému výkonu nastoupilo 19 družstev.

Souběžně se soutěží výjezdových jednotek také probíhala soutěž v požárním útoku v kategoriích veteránů, dětí a žen. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si zásahovou techniku brodských profesionálů.

Výjezdové jednotky jednotlivých obcí nesoutěžili v klasickém požárním útoku. Trať byla poskládána z jednotlivých stanovišť, které byly tématicky zaměřeny a měli prověřit komplexní znalosti členů výjezdových jednotek. Na prvním stanovišti byly v písemném testu prověřovány znalosti z oblasti první pomoci, obsluhy techniky a znalostí dopravních předpisů.

Na druhém stanovišti probíhalo ošetřování zraněné osoby. Dobrovolník z družstva simuloval zlomeninu nohy a ostatní členové museli provést ošetření a transport zraněného na předem určené místo. Poté už mohlo družstvo rozvinout hadice, překonat bariéru, prolézt oknem a položit koncovky na vyznačené místo. Rozhodčí následně zkontrolovali správnost vedení a udělili pokyn ke sbalení. Následný transport veškerého materiálu a seřazení družstva na cílové čáře zastavil měřený čas. Rozhodčí posuzovali veškeré úkony velmi přísně a tak se stalo, že nejedno družstvo bylo vráceno zpět například k přemotání hadic, aby odpovídaly předem jasně stanoveným pravidlům.

Během čekání na celkové vyhlášení výsledků jsem měli možnost shlédnout vystoupení silných můžu, kteří si pohazovali 350-ti kilovou pneumatikou, přenášeli metráková závaží jen tak v rukách, či vzpírali nad hlavu kmen stromu. Samozřejmě, že každý z přihlížejících měl možnost si tu či onu disciplínu vyzkoušet a několik dobrovolníků se skutečně našlo.

Dále si pořadatelé pro všechny návštěvníky připravili ukázku zásahu příslušníků celní zprávy a jejich psů cvičených na vyhledávání kontrabandu v podobě cigaret a drog. Protože podtitulem tohoto setkání byla bezpečnost na silnicích, měli jsme možnost vidět také ukázkový zásah záchranných složek u dopravní nehody auta a cyklisty, od příjezdu hasičů a zajištění místa nehody, první pomoci, vyproštění zraněného z havarovaného vozu, příjezd policie a jejich práce na místě nehody až po příjezd pohřební služby pro nepřeživšího cyklistu.

Pak už následoval jen slavnostní nástup, vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.

Celkovým vítězem se stala jednotka SDH Přibyslav s časem 5min 42sec. Z okrsku č.18 s časem 7min 12sec skončila na 8.místě jednotka SDH Bojiště, na 11.místě jednotka SDH Kožlí a na 14.místě jednotka SDH Dolní Město.

Celkově musím soutěž zhodnotit jako velice podařenou jak po stránce pořadatelské, tak i doprovodný program. Toto setkání bylo především přínosné pro zúčastněné závodníky, protože byl kladen důraz na znalosti a preciznost provedení a teprve potom na dosažený čas, na rozdíl od okrskových soutěží v požárním útoku, kde je tomu opačně. Protože to byla týmová soutěž, mohl si každý závodník vyzkoušet své schopnosti ve prospěch družstva. Věřím, že i v příštím roce se členové SDH Bojiště této akce zúčastní v hojnějším počtu ať už jako soutěžící, nebo jen jako diváci, protože i ti si přijdou na své.

 

Jan Cihlář ml

 

Odkazy na fotky:

https://www.dh-vysocina.cz/hb-represe/den-hasicu/1628-den-hasicu-1392014-xix-rocnik-hasickobrodskeho-setkani