Setkání rodáků 2018

Setkání rodáků 2018

Dne 29 září se konalo třetí setkání rodáků obce Bojiště. Při této příležitosti bylo slavnostě předáno nové vozidlo do užívání Jednotky dobrovolných hasičů. Zároveň bylo požehnáno vozidlu a hasičům páterem Janem Medem.

Díky krásnému počasí naši spoluobčané a rodáci tento den krásně prožili. K dobré náladě přispěly tanečnice, Veseláci a dechová hudba  Božejáci. 

Obrovský dík patří členům sboru, kteří se o Bojišťáky vzorně starali.