Pyrocar 2011

Pyrocar 2011

Ve dnech 26-28.8. se naši členové učastnili setkání Hasitských vozidel a jejich osádek v Přibyslavy.

Úsměšně jsme odprezentovali výsledky náší práce při opravě našeho vozidla.

Více ve fotogalerii.