Pouť ve Sklenařicích

Pouť ve Sklenařicích

 Výprava SDH Bojiště se zúčastnila tradiční pouti ve Sklenařicích v Jizerských horách. Místni sbor dobrovolných hasičů totiž slavil výročí 130 let od svého založení a pozval hasiče z Bojiště jako hosty. V sobotu 28.7. ve 12:45 vyrazil průvod hasičů za doprovodu dechové hudby a historické techniky od hasičské zbrojnice k památníku obětí světových válek. Pietní akt byl zahájen státní hymnou a následoval projev starostky Vysoké nad Jizerou. Následně se celý průvod přemístil na louku, kde se tradiční pouť každoročně koná. Zástupci SDH Bojiště Jan Cihlář a Pavel Tvrdík předali starostovi SDH Sklenařice medaili a pamětní list.

Pak už se jen jedlo, pilo, hodovalo za zvuků hudebního tělesa Semilská dvanáctka a následovala skupina Kontakt.