Pouť na Bojišti

Dne 24.4.se uskuteční tradiční pouť u kostela na Malém Bojišti.

Srdečně zveme na tradiční klobásy pivo Bernard a živou hudbu.Večer od 20.00 se uskuteční Pomlásková taneční zábava

V kulturním domě. Pořádá ČČK Bojiště.

Srdečně zveme.