Posvícení

Posvícení

Všechny příznivce dobré vesnické zábavy si dovolujeme pozvat na tradiční posvíceňskou taneční zábavu. 

Občerstvení určitě zajištěno.      Zvou členové SDH