Podzimní brigada

Na zdárném průběhu  posvícení se účastnili tito členové sboru.

 Šícha Jiří ,Sekot Petr,Zejda Jiří,Zejdová Petra,Tvrdík Pavel,Pačesová Kristýna,Urban Martin,Peca Tomáš,Pecha Lukáš,Kluch Jaroslav,Kluch Miroslav.                        

 Uklid v hasičském klubu před posvícenim.Sekotová Zdena,Kluchová Andrea.                                                                                                           

  Uklid po zábavě.Cihlář Jan st,Cihlář Jan ml,Cihlářová Olča,Peca Josef,Zejdová Petra,Zejdová Marie,Kluch Miroslav,Cihlářová VěraZavadilová M.

                  Všem patří poděkování za vykonanou práci.