Likvidace následků orkánu Herward

Likvidace následků orkánu Herward

V neděli 29.10. byli členové sboru požádáni starostou obce o výpomoc při likvidaci následků vichřice. 

                                                                                             Poděkování patří všem zúčastněným.