Jubileum Matrina Starosty

 Jubileum Matrina Starosty

 V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea náš dolouhodobý spolupracovník Martin Starosta.

Ač nečlen, přesto nám velice pomáhá a mohl by tím být vzorem pro některé naše členy. 

Do dalšího života přejeme pevné zdraví a spoustu nápadů. 

 Vedení sboru.