Doplnění flotily naší techniky

Doplnění flotily naší techniky

Dne 11.5. se nám opdařilo po dlouhém úsilí zajistit pro náš sbor DA Avia 21F. Velký dík patří starostovi obce a všem zastupitelům, kteří tento záměr podpořili. Nyní už je celý projekt v rukou našich členu, abychom dovedli tenro záměr do cíle a vozidlosloužilo k potřebám sboru.                                          Vedení sboru.